Activitate

"Dacă dreptatea ar fi o sârmă, aş îndrepta-o."

- Eugen Barbu -

Drept Penal

În principial, activitatea cabinetului nostru se desfăşoară în domeniul dreptului penal şi procesual penal unde, serviciile noastre includ:

 • consultaţii şi consiliere juridică în domeniul dreptului penal şi procesual penal,
 • asistenţă şi reprezentare în fata organului de urmărire penală şi a instanţelor de judecată precum şi în faţa oricărei autorităţi publice,
 • participarea, în condiţiile legii, la efectuarea actelor de urmărire penală (audieri, percheziţii, expertize), informări despre stadiul procesual al cauzelor în care acordam asistenta.

Drept Contravenţional

Acordăm asistență juridică de specialitate celor care au primit amenzi contravenţionale pe care doresc să le conteste în instanţă.

Dacă aţi primit nejustificat o sancţiune contravenţională, „Paul CHIŞ”-Cabinet de avocat, specializat în astfel de cazuri, vă putem ajuta prin promovarea unei plângeri contravenţionale şi prin susţinerea acesteia în faţa instanţei a tuturor aspectelor care sunt în favoarea dvs.

Drept Contencios şi Administrativ

Oferim servicii juridice persoanelor care se consideră vătămate în drepturi ori interese legitime de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri.

Drept Civil

Acordăm servicii juridice privind valorificarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime născute din raporturile de drept civil, regimul proprietăţii, contracte, obligaţii, garanţii, răspunderea civilă delictuală, răspunderea civilă contractuală, drepturi locative, proprietate imobiliară, succesiuni.

Dreptul Muncii

Oferim servicii juridice pentru persoane fizice în cadrul raporturilor de muncă, pentru persoane juridice în relaţiile cu autorităţile competente, modificări intervenite în derularea contractelor de muncă, litigii de muncă.

Dreptul Familiei

Acordăm servicii in Dreptul Familiei:

 • divorţ;
 • partaj;
 • stabilirea filiaţiei;
 • exercitare autoritate părintească față de minor;
 • stabilire locuință minor;
 • stabilire program vizitare minor;
 • pensie de întreţinere.

 „Paul CHIŞ”-Cabinet de avocat oferă asistenta, consultare, asistare şi reprezentare juridica in procese de Dreptul familiei  atât pentru persoanele din România cat şi pentru romanii din străinătate.

Recuperare Debite

Activitatea de recuperare pe cale amiabila

 • investigaţii privind solvabilitate debitorului şi a bunurilor acestuia;
 • contactări şi întâlniri directe cu reprezentanţii legali ai debitorului;
 • convocări, notificări şi somaţii de plata adresate debitorului;

Activitatea de recuperare judiciara propriu-zisa

Aceasta etapa va fi demarata în situaţia în care debitorul nu reacţionează pozitiv în urma demersurilor prelitigioase menţionate mai sus, situaţie în care vor fi pornite procedurile de recuperare a datoriei prin chemarea în judecata a datornicului, obţinerea unor titluri executorii, urmata de executarea silita a acestuia, inclusiv cereri de declanşare a procedurii falimentului, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte

Mereu la dispozitia clientului

strada Gheorghe LAZĂR nr.9 CORP E Birou E202
300081 - Timişoara jud. TIMIŞ

Telefon: 0720256468
Email: office@avocatpaulchis.ro

Contact